Finlands Nationalgalleri - Konstsamlingar

Konstmuseet Ateneum

Konstmuseet Ateneums konstsamlingar är de största och mest betydande i Finland. Museet har inalles över 20 000 konstverk.

Talrika donationer utgör grunden för museets samlingar. Den främsta av dem bygger på storsamlaren H. F. Antells testamente. Museet har också gjort många konstförvärv med statens medel. De främsta samlingsverken är i princip ständigt till påseende. Man sammanställer också specialutställningar ur samlingarna.