Finlands Nationalgalleri - Konstsamlingar

Museet för Nutidskonst Kiasma

Stommen i Kiasmas konstsamlingar består av Finlands Nationalgalleriets samlingar från och med år 1960. Till samlingskonstnärerna hör de konstnärer som inlett sin utställningsverksamhet år 1960 eller efter det. Konstfenomenen på 1960-talet och efter det hör således till grundverksamheten och -forskningen på Museet för nutidskonst.