Finlands Nationalgalleri - Konstsamlingar

Rutter

Konstverken som ingår i rutterna är utvalda enligt tema och motiv. Rutterna följer en färdigt uppgjord ordning.

En queer blick på samlingarna – att läsa samlingarna mothårs

Queer är ett ord i det engelska språket som ursprungligen har använts för att beteckna sådant som uppfattats som konstigt, underligt eller som stridande mot normerna. Ordet blev senare ett skällsord för sexualitet som upplevdes som opassande, såsom homosexualitet. I dag används ordet queer också på ett annat sätt. Ordet betecknar uppror och motstånd mot likriktningen – alla behöver inte vara lika som de andra. Numera uppfattas queer som ett ifrågasättande och utmanande av normerna. Det förstås också som ett samspel mellan teori och praktik. Alltför ofta har man betraktat teori och praktik som två motsatta sätt att gestalta världen, men queer ifrågasätter också denna ”självklarhet”. (31.1.2013)

En resa med Helene Schjerfbeck

Längs den här rutten kan du följa den omtyckta konstnären Helene Schjerfbecks måleri från ungdomsåren till ålderdomen. Schjerfbeck började med historiemåleri och övergick till verklighetsskildring. Till sist utvecklade hon den sparsmakade stil som är typisk för henne. (2012)

På Kalevalas sveder

Välkommen till Kalevalas sagolika bildvärld! På rundturen På Kalevalas sveder ser du tolkningar ur Kalevala som har gjorts av konstnärer från olika epoker. Du kan gå hela rundturen från jordens uppkomst via besvärjelserna och bortrövandet av Sampo ända till Väinämöinens sista besvärjelse. Du kan också betrakta verken som enskilda berättelser. Aktiviteterna framkallar tankar genom drama, tecknings- och fotografiuppgifter samt tredimensionellt arbete. Äventyret kan börja! (2010)

Resfeber

Känner du dig rastlös, bränner ivern under dina fotsulor? Du har kanske resfeber! På den här rundturen är vi på resande fot och följer med hur frigörelse från vardagsrutinerna och möten med olika kulturer har inspirerat konstnärer. (2010)

Kriget i bilder

Längs rutten Kriget i bilder får vi se hur finländska och utländska konstnärer genom tiderna har skildrat krig och oroligheter. Vi får följa med krigarna till ärans fält och se hur slitsamt livet var på hemmafronten. Nu bär det av! (2009)

Djurbilder

Hej och välkommen! Jag är Sus, den söta kaninen i Marianna Uutinens konstverk med samma namn. På bilden är jag väldigt stor, nästan en meter hög. Jag representerar djuren i den samtida konsten. Fjorton konstverk eller par av konstverk ger dig en inblick i hur konstnärer under olika tider har sett på oss djur samt hur och med hurdana material de har avbildat oss. (2008)

Följ med till skogs

Följ med på en skogsvandring! Stigen leder dig fram till Ateneums, Kiasmas och Sinebrychoffs konstmuseums samlingar. Vi närmar oss vårt mål från fjärran, stiger ut på en skogsstig och vandrar djupt in i skogen * och hittar vår väg ut igen. En skogsvandring i sällskap av konstnärer kan vara avslappnande, uppiggande och full av överraskningar (2006)