Finlands Nationalgalleri - Konstsamlingar

Information om webbplatsen

Webbplatsen Konstsamlingar i nätet underhålls av Finlands Nationalgalleri. Den erbjuder grundläggande information om konstverk och konstnärer som ingår i Finlands Nationalgalleris samlingar. Ansvaret att sköta samlingar har delats mellan Nationalgalleriets tre museer som är Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. På webbplatsen kan man bläddra igenom konstverk som ingår i samlingarna. Nya förvärv uppdateras regelbundet i webbplatsen.

I samlingarna ingår sammanlagt 40 089 verk (situationen 9.3.2017). För närvarande finns det sammanlagt 47 506 konstverksbilder till påseende.

Informationen om konstverk kommer från Muusa, som är Finlands Nationalgalleris databasbaserad program för samlingar.

Webbplatsen har förverkligats med hjälp av innehållshanterings- och webbpubliceringsverktyget Wandora. Mera information om Wandora från wandora.org.

Finlands Nationalgalleri har också ett API och informationen om konstverk och konstnärer finns tillgänglig som ett datapaket.

Tips

På webbplatsen Konstsamlingar i nätet kan man bläddra igenom och söka efter konstverk, konstnärer, samlingar och motiv eller följa rutter. Rutter är färdigbyggda runt ett visst tema t.ex. Helene Schjerfbecks konst. På webbplatsen kan man också titta på konstnärers skissböcker och lyssna på audioguider.

Varje verk som ingår i samlingarna har en egen verksida.

Varje konstnär vars verk ingår i samlingarna har en egen sida.

Somliga konstnärer och verk presenteras mera ingående med hjälp av text och andra dokument.

Bilder av konstverk som skyddas av lagen om upphovsrätt visas i enlighet med det som fastslås i lagen och i särskilda överenskommelser. En del av verkbilderna är identifieringsbilder.

Du kan välja att se sökresultaten i form av standardlistan, som textbaserad lista, galleriöversikt, eller att se på konstverken ett i taget.

Tyvärr kan vi inte erbjuda alla innehåll och sökfunktioner på svenska och engelska eftersom vårt system baserar sig på ett finskspråkigt datasystem.

Webbplatsens historia

Finlands Nationalgalleri (som tidigare hette Statens konstmuseum) har publicerat samlingsinformation och verkbilder i nätet från och med året 1995 bland de första konstmuseerna i Europa.

Man fortsatte arbetet genom att öppna webbplatsen Konstsamlingar i nätet i maj 2007. Webbplatsen har förnyats år 2014. Tjänsten utvecklas beständigt.

Informationen på webbplatsen har uppdaterats mars 2017.

Upphovsmän

Innehållsplanering
Arbetsgrupp som består av representanter från Finlands Nationalgalleris museer och avdelning för samlingsförvaltning

Användargränssnitt och -realisering
Grip Studios Interactive Oy, Aki Kivelä, Olli Lyytinen

Finlands Nationalgalleri