Kansallisgalleria - Taidekokoelmat

?action=image&iid=130515PMp045&profile=topicartworkbignew
?action=image&iid=130515PMp045&profile=full
Ahtila, Eija-Liisa: Marian ilmestys
artwork/N-2013-40/130515PMp045
Kuva: Kansallisgalleria / Mykkänen, Pirje

Marian ilmestys

Hankintaperusteet

Marian ilmestys – The Annunciation, 2010 -videoinstallaatio tarkastelee ihmeen olemusta ja mahdollisuuksia tässä päivässä. Yhtenä lähtökohtana on Marian ilmestystä kuvaava renessanssimaalaustaiteen perinne. Taiteilijaa on kiinnostanut ajatus elävien olentojen erilaisista maailmoista, jotka ovat olemassa yhtä aikaa. “Esiintyjät rakentavat uudelleen pyhää ja samalla jumalaisen ja eläimellisen avulla määrittelevät uudelleen inhimillistä”, Ahtila toteaa.Marian ilmestys on kolmen projisoidun kuvan installaatio, jossa rakennetaan ja esitetään uudelleen liikkuvan kuvan avulla kristillisen ikonografian keskeinen maalaus. Se pohjautuu Luukkaan evankeliumin (1:26–38) kertomukseen ja Marian ilmestys -maalauksiin, joihin taiteilijat eri aikakausina ovat tallentaneet näkemyksensä evankeliumin tapahtumasta. Tässä ilmestyksessä tapahtumat on sijoitettu nykyhetkeen.Teoksessa näyttelijäryhmä, joka koostuu ihmisistä ja eläimistä, valmistelee aiheesta esitystä. Raamatun kertomuksessa enkeli ilmoittaa Marialle, että tämä tulee hedelmöittymään pyhästä hengestä ja synnyttämään Jumalan pojan. Teoksen näyttelijät ovat kahta lukuun ottamatta amatöörejä. Tärkeässä osassa ovat myös eläimet: kaksi aasia, koulutettu korppi ja kirjekyyhkyt. Huolimatta suunnitellusta käsikirjoituksesta on teoksen tapahtumat, roolit ja dialogi sovitettu prosessin edetessä näyttelijäntyöhön ja esiintyjien ilmaisuun. Materiaali on kuvattu pääosin talven 2010 pakkasissa lumisessa Aulangon luonnonpuistossa eteläisessä Suomessa sekä taiteilijan työhuonetta ja ilmestyksen tapahtumapaikkaa esittävissä lavasteissa.Kokoelmassa teos edustaa Ahtilan 2010-luvun tuotantoa, jossa korostuu ihmisen, eläimen ja luonnon rinnakkain elo posthumanistisesta näkökulmasta. Yhtenä lähtökohtana Marian ilmestykselle oli Jakob von Uexküllin ajatus elävien olentojen erilaisten maailmojen yhtäaikaisesta olemassaolosta. Tuon ajatuksen avulla lähestytään ihmeen olemusta sekä havaitsemisen ja tiedon mahdollisuuksia. Esiintyjät rakentavat uudelleen pyhää ja samalla jumalaisen ja eläimellisen avulla määrittelevät uudelleen inhimillistä. Kysymys ihmeestä, sen esittämisestä, erilaisista todellisuuksista ja ihmeen olemuksesta kietoutuvat yhtälailla sekä nykyaikaan että länsimaisen kulttuuriin historiaan katsojan tilaa ja aikaa käsitteleviksi kysymyksiksi. Marian ilmestys kertoo tietämisen rajoista, joita teoksessa kieli ja liikkuvan kuvan esitystapa muovaavat. LH

kesto 1680,00 20 s
osto, lahjoitus 6.6.2013, N-2013-40