Finlands Nationalgalleri - Konstsamlingar

The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian)

Konstnärens avsikt är att avbilda intet, tomheten, och han har valt en monokrom målning som metod. Den ljusrödaktiga ytan har byggts upp av flera färgskikt dragna med små penslar. Lindqvist har letat efter den vackraste färg han känner. Ormarna i verkets namn finns med som smala färgbalkar på målningens kanter. ; Förenkling till det yttersta, tvådimensionalitet och ett monokromt uttryck är den abstrakta konstens metoder som Lindqvist använder i sitt arbete. Minimalismens och den konceptuella konstens traditioner är inspirationskällor.


depth 4,00 cm
height 185,00 cm
width 285,00 cm
TN-2011-1